Tính năng Tội Phạm

Với tính năng tội phạm làm việc , người chơi có thể bắt các thủ hạ bại tướng tại đấu trường làm nô lệ phục vụ nô dịch cho bản thân và tống tiền bằng cách lấy EXP và bạc.

I.  Giới thiệu bắt tội phạm

– Hệ thống sẽ thiết lập lại tất cả mọi thứ tại 23.00 pm mỗi ngày.

– Trong ngày người chơi có 6 lần bắt nô lệ và giải cứu nô lệ là 3 lần. Có thể tăng số lượng các vụ bắt giữ lên đến 10 lần bằng cách tăng thêm lượt và trả 1 lượng vàng nhất định.

– Mỗi lần bắt nô lệ hoặc cướp nô lệ người chơi sẽ tốn 1 lượt bắt trong ngày.

– Có thể giải phóng nô lệ đang bắt giữ bằng cách click vào nô lệ và chọn thả.
– Có thể giải cứu nô lệ cho các thành viên trong gia tộc.

 II.  Sử dụng bắt tội phạm

1 – Địa chủ :

Thời gian chiếm hữu giữ 1 nô lệ là 24 tiếng.

–  Có 3 slot để bắt những nô lệ lao động.

– Click vào “Bắt” , sau khi cửa sổ “bắt”  hiện lên có 3 sự lựa chọn :

Thủ hạ của bại tướng : Thủ hạ bại tướng là người chơi cách bạn 10 cấp từng là bại trận của bạn trong chiến trường.
Địch thủ đoạt nô :  Địch thủ cách bạn 10 cấp và đã đoạt nô lệ của bạn.
Thâm thù huyết hải : Người chơi các bạn 10 cấp và từng là địa chủ của bạn.

Đàn áp :

Địa chủ có thể 2 lựa chọn đàn áp nô lệ :
– Động : chắc lọc exp của nô lệ khổ sai.
– Ép : có thể dùng vàng bóc lột trước thời gian lấy exp từ khổ sai hoặc sử dụng nhiều vàng để lấy hết exp khổ sai trong vòng 24 tiếng

2 – Nô lệ :

– Thời gian khổ sai của 1 nô lệ là 24 tiếng.

– Đối với nô lệ khi bị bắt , tin nhắn này sẽ hiện lên và báo hiệu là bạn đã trở thành nô lệ . Hãy lựa chọn những cách để giải cứu mình ra khỏi địa chủ.

Phản kháng : trực tiếp chiến đấu địa chủ để giải thoát khổ công.

– Xin cứu : nhờ sự ứng cứu của các thành viên trong gia tộc.

– Động :  Chấp nhận khổ sai và nhận exp từ địa chủ.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *