Hệ thống thú cưỡi

Dựa trên hệ thống thú cưỡi các anh hùng Manga có thể thuần dưỡng của thú cưỡi, tăng cấp sao để tiến hóa thành thú cưỡi cao cấp hơn.

Để nhận nhiệm vụ, nhấp vào biểu tượng “ Thú cưỡi“ hoặc sử dụng phím tắt P

 I  Giới thiệu thú cưỡi

Hiệu quả cơ bản : Tăng thêm sức mạnh, trí lực, nhanh nhẹn, sinh lực.

Hiệu quả thêm : Tăng tốc độ di chuyển.Thú cưỡi càng cao cấp tốc độ di chuyển tăng thêm càng nhanh..

Khi không duy trì trạng thái “cưỡi thú “ sẽ không tăng thêm các thuộc tính hỗ trợ và tốc độ di chuyển cho nhân vật .

 II Tiến cấp thú cưỡi

– Khi người chơi nhận được thú cưỡi, có thể thông qua nuôi dưỡng tiến hành tiến cấp thú cưỡi. Có 4 loại nuôi dưỡng :

– Nuôi phổ thông : hao phí nuôi dưỡng 1 lần bằng bạc, có cơ hội nhận được tiểu bạo kích (x10 exp).

– Nuôi hàng loạt : hao phí nuôi dưỡng 50 lần bằng lượng bạc lớn, có cơ hội nhận được tiểu bạo kích (x10 exp).

– Nuôi dưỡng cao cấp : hao phí nuôi dưỡng 1 lần bằng 10 vàng , có cơ hội nhận được tiểu bạo kích (x10 exp) và đại bạo kích (trực tiếp tăng 1 sao)

– Nuôi dưỡng cao cấp hàng loạt : hao phí nuôi dưỡng 50 lần bằng 500 vàng , có cơ hội nhận được tiểu bạo kích (x10 exp) và đại bạo kích (trực tiếp tăng 1 sao)

Chú ý: 

Nuôi dưỡng cao cấp ưu tiên tốn thẻ bồi dưỡng thú cưỡi  trước.

– Sau khi tiến độ Exp đầy thanh sẽ tăng 1 bậc sao hiện tại . Thú cưỡi cứ 10 sao có thể tiến cấp lên 1 cấp ( thú cưỡi chia ra 6 loại cấp )

-Xe đạp của của Cabaji : mở khóa khi nhân vật chính cấp 20.

– Vịt Karoo : mở khóa khi nhân vật chính cấp 30.

– Beaphar:  mở khóa khi nhân vật chính cấp 40.

– Bunta :  mở khóa khi nhân vật chính cấp 70.

– Cây kéo:  mở khóa khi nhân vật chính cấp 80.

– Cá bay màu sắc:  mở khóa khi nhân vật chính cấp 100.

– Sau khi tăng cấp thành công có thể nhấp ảo hóa tiến hành thay đổi ngoại hình thú cưỡi.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *