Hệ thống thất vũ hải

1 – QUY TẮC THẤT VŨ HẢI

Thông qua tiêu hao bạc để kéo cần, để thăng cấp thất vũ hải , từ đó để tăng thuộc tính của đồng hành. Sau khi kéo cần,chỉ có 2 hình hoặc 3 hình giống nhau mới nhận được giá trị kinh nghiệm của thất vũ hải tương ứng.

Mỗi ngày có thể miễn phí kéo cần 3 lần, sau đó mỗi lần kéo phải tiêu hao 100000 bạc.

Sau 24:00 sẽ thiết lập lại số lần trong ngày.

2- CÁC THUỘC TÍNH GIA TĂNG CỦA 7 SHICHIBUKAI

Don Quixote:Thăng cấp tốc độ

Crocodile:Thăng cấp tỷ lệ miễn sát thương

Bartholemew Kuma:Thăng cấp sinh mệnh

Boa Hankokku:Thăng cấp phòng ngự pháp thuật

Jinbei:Thăng cấp phòng ngự vật lý

Gecko Moria:Thăng cấp công kích pháp thuật

Mihaw:Thăng cấp công kích vật lý

 3 – TĂNG CẤP THẤT VŨ HẢI

Người chơi có thể lựa chọn kéo cần 10 lần trong thất vũ hải để tiết kiệm thời gian và nhận được nhiều kinh nghiệm hơn.

Khi thanh cấp thuộc tính của 1 vũ hải max, thì thuộc tính vũ hải sẽ gia tăng thêm 1 cấp ( đồng thời gia tăng buff chỉ số lên tất cả đồng hành )

 

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *