Sự kiện Quà Tặng Người Thần Bí

THỜI GIAN

Bắt đầu từ khi mở máy chủ mới.

 PHẠM VI 

Tất cả server.

NỘI DUNG 

Sau khi mở máy chủ, các anh hùng có thể nhận được 1 lần duy nhất hộp quà của người thần bí trị giá 888 vàng hoàn toàn miễn phí tại biểu tượng sau :

 PHẦN THƯỞNG

Tên đạo cụ Số lượng

Hiệu ứng sử dụng

Thẻ Bạc level 1

 100 Dùng bạc tăng 1.000 bạc

Thuốc thể lực

 5

Gia tăng thể lực cho nhân vật

Thẻ bồi dưỡng thú cưỡi

 10

Miễn phí 1 lần bồi dưỡng vàng cho thú cưỡi

Túi phúc

 10

Túi chứa bảo vật có khả năng nhận được EXP

Rương bảo thạch level 1

 1

Mở ngẫu nhiên được 1 bảo thạch level 1

Rương bảo thạch level 2

 1

Mở ngẫu nhiên được 1 bảo thạch level 2

CÁCH THỨC NHẬN THƯỞNG

Phần thưởng sẽ được gửi thẳng vào túi đồ của các anh hùng, khi nhấn nhận thành công.

Lưu ý :

Đối với vật phẩm thể lực khi nhận, sẽ cộng trực tiếp vào thanh thể lực của nhân vật

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *