Phó bản nguyên liệu

 Giới thiệu phó bản nguyên liệu:

– PB nguyên liệu được chia thành hai cấp độ “dễ” và “khó” sau khi vượt qua mức độ dễ dàng. Sau khi qua được cấp độ dễ người chơi có thể vào trận ở cấp độ khó ngay lập tức.

– PB nguyên liệu có hạn chế về số lượng trong ngày, mỗi ngày được 1 lần miễn phí , ngoài ra còn dùng vàng (PQ)để thiết lập lại.

– Số VIP càng cao sẽ gia tăng số lần thiết lập.

– Vật phẩm rơi trong PB nguyên liệu là những nguyên liệu hỗ trợ trong quá trình rèn luyện. Độ khó càng cao nguyên liệu rơi ra càng hiếm.

 Khiêu chiến phó bản nguyên liệu :

Người chơi sau khi qua 1 cấp độ PB nguyên liệu, có thể thiết lập lại cấp độ đó bằng vàng.

Ngoài ra, có thể sử dụng chức năng “Chiến đấu tự động” để có thể càn quét nhanh pb đã đi qua.

 

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *