Phó bản anh hùng

Phó bản anh hùng là nơi hội tụ các nhân vật manga của thế lực hắc ám, mỗi nhân vật đều có nhiều tuyệt kỹ, sau khi kẻ địch tử vong, các anh hùng có thể thu nhập được hồn khí hiếm mà chúng mang theo.

Để sử dụng, nhấp vào biểu tượng “phụ bản anh hùng”

Giới thiệu phó bản anh hùng :

– Phó bản anh hùng căn cứ theo các giai đoạn cấp để mở, mỗi cấp có 5 ải để vượt qua.Khi người chơi đạt cấp yêu cầu phải qua được ải đầu mới có thể qua các ải sau.
– Người chơi tham gia 1 ải phải tiêu hao 3 thể lực mới có thể vào khiêu chiến. Nếu chiến thắng sẽ trừ đi 3 thể lực, không thắng sẽ không bị trừ.
– Sau khi chiến thắng người chơi sẽ nhận được hồn khí.
– Trang bị hồn khí không yêu cầu cấp độ, nhưng hồn khí phâm chất cao không thể trang bị cho đồng hành cấp thấp.

1 – Bảng liệt kê vật phẩm rơi trong cấp.

2 – Thống kê và quan sát lại cuộc chiến, để xem các nhân vật thực hiện tốt nhất.

3 – Sau khi nhận được vật phẩm hồn khí vào tính năng hồn khí để sử dụng ngay.

4 – Các ải của 1 cấp cần vượt qua.

 Khiêu chiến phó bản anh hùng :

Người chơi sau khi mở được hết ải của 1 cấp độ, có thể thiết lập lại ải của cấp độ đó bằng vàng. (Yêu cầu phải đạt cấp Vip1)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *