Nô bộc tiểu chước

Nô bộc tiểu chước giúp cho các anh hùng nhận được phước lành. Lời chào, mời rượu có thể được thực hiện để tăng cường sức mạnh cho các nhân vật và đồng hành.

Để sử dụng, nhấp vào biểu tượng Nô bộc tiểu chước“ trong Tiệm Nô Bộc.

 Sau mỗi lần mời rượu người chơi sẽ nhận được  1 số lượng điểm chúc phúc. Sử dụng điểm chúc phúc để chúc phúc các thuộc tính của nhân vật và đồng hành tại tính năng chúc phúc.

– Nô bộc có cấp độ càng cao tại nhà của Maid, thì nhận được số lần uống rượu càng nhiều.

– Người chơi có thể lựa chọn mời rượu theo 2 cách :

+ Rượu thường : cơ bản nhận được 1- 3 điểm chúc phúc có tỉ lệ nhất định, khi mời rượu tiếp theo sẽ nhận được gấp đôi, mỗi lần mời  rượu có tỉ lệ nhất định nhận được hiệu ứng điểm chúc phúc gấp 4 lần sau.

+ Mỹ tửu cao cấp : ( dùng vàng để mời rượu ) cơ bản nhận được 20 điểm chúc phúc có tỉ lệ nhất định,  khi mời rượu tiếp theo sẽ nhận được gấp đôi, mỗi lần mời  rượu có tỉ lệ nhất định nhận được hiệu ứng điểm chúc phúc gấp 4 lần sau, có thể nhận hiệu ứng tăng lên gấp 32 lần.

–  Nếu lần cuối cùng mời rượu trong ngày có hiệu ứng gấp đôi vào lần sau , vẫn sẽ được bảo lưu đến ngày hôm sau khi mời rượu.

– Sau 24:00 sẽ reset lại số lần mời rượu trong ngày.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *