Hướng dẫn thuộc tính nhân vật

Trong thế giới Manga, thuộc tính cơ bản của anh hùng được chia thành năm loại : sức mạnh, sự nhanh nhẹn, trí lực , sinh mệnh và tốc độ, tăng giá trị cơ bản cũng sẽ làm tăng khả năng thuộc tính chiến đấu của các nhân vật.

Để xem các thuộc tính nhân vật, nhấn vào “nhân vật” hoặc phím tắt C

Giới thiệu các thuộc tính cơ bản:

Sức mạnh : tăng vật công và vật phòng.

Trí lực : tăng pháp công và pháp phòng.

Nhanh nhẹn : tăng tốc độ nhân vật,

Sinh mệnh : giới hạn HP trong chiến đấu.

Tốc độ : tốc độ ảnh hướng đên thứ tự ra đòn.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *