Hồn khí

I Giới thiệu hồn khí

Hồn khí là sức mạnh siêu nhiên trên thế giới manga, đối với anh hùng manga mà nói khi sở hữu sức mạnh thần kỳ này sẽ trở nên phi thường.

Để sử dụng nhấp vào biểu tượng “Hồn khí” , hoặc phím tắt “X” để mở tính năng

Cấp độ hồn khí

Nhân vật hoặc đồng hành không thể mang hồn khí với mức độ cao hơn .

Hồn khí có 3 phẩm chất khác nhau :
– Level 1 : xanh lam
– Level 2 : tím
– Level 3 : vàng kim

Các loại và tính năng của hồn khí

– Trí lực : gia tăng khả năng sát thương của anh hùng khi tấn công bằng trí lực.

– Sức mạnh:. gia tăng khả năng sát thương của anh hùng khi tấn công bằng sức mạnh.

– Sinh mệnh : tăng sinh mệnh HP của anh hùng .

– Nhanh nhẹn : gia tăng khả năng nhanh nhẹn và linh hoạt của anh hùng.

II Hồn khí

1- Trang bị hồn khí :

Bước 1 :

Vào giao diện hồn khí, lựa chọn nhân vật để mang hồn khí , tùy vào phẩm chất nhân vật mà mang hồn khí có phẩm chất tương ứng.

Bước 2 :

Sau khi mang hồn khí, nhân vật sẽ gia tăng các thuộc tính tùy vào loại trang sức hồn khí đang mang.

2- Thăng cấp hồn khí :

Bước 1 :

Chọn đồ trang sức hồn khí mong muốn thăng cấp. ( có thể thăng cấp nhanh hồn khí mang trên người và trong hòm đồ ).

Bước 2 :

Sau khi đủ các điều kiện có thể thăng cấp trang sức hồn khí mong muốn. Có 3 cách để tiến hành thăng cấp hồn khí nhanh chóng :

Dùng hồn khí tương tự.

Dùng phù thăng level hồn khí

Dùng Vàng thăng cấp

Quy tắc thăng cấp ưu tiên sử dụng hồn khí tương tự è phù thăng level hồn khí. Tùy cấp độ trang sức hồn khí mà có những điều kiện thăng cấp khác nhau.

Bước 3 :

Khi thăng cấp trang sức hồn khí sẽ gia tăng thêm 1 cấp cùng thuộc tính tương ứng của hồn khí đó.

3- Chuyển đổi hồn khí :

–  Chuyển đổi trang sức hồn giúp người chơi có thể nhận được trang sức hồn khí cộng thuộc tính khác cùng phẩm chất. Để tiến hành việc chuyển đổi hồn khí cần tốn phù chuyển đổi hồn khí.

–  Chỉ có hồn khí cấp 0 mới có thể chuyển đổi.

–  Hồn khí khi mang trên người không thể tiến hành chuyển đổi hồn khí.

–  Thực hiện chuyển đổi hồn khí :

Bước 1 :

Chọn hồn khí trong hòm đồ muốn chuyển đổi

Bước 2 :

Sau đó chọn hồn khí trao đổi mong muốn trong khung, nếu thỏa đủ điều kiện nút chuyển đổi sẽ sáng lên , người chơi chỉ cần nhấp vào Chuyển đối để tiến hành quá trình trao đổi.

Bước 3 :

Khi nhấp vào “chuyển đổi” quá trình hoàn tất và hồn khí mới sẽ chuyển vào hòm đồ.

 

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *