Hộ tống mỹ nhân

Hộ tống mỹ nhân là một trong những nguồn kiếm vật phẩm cực lớn, vận chuyển mỹ nhân cấp càng cao, thưởng càng phong phú! Có thể thông qua tốn vàng kích hoạt tính năng phụ trợ vận chuyển đặc sắc đáp ứng nhu cầu từng người chơi.

Ngoài ra , để nhận được càng nhiều đạo cụ, giữa các người chơi có thể cướp mỹ nhân lẫn nhau, tăng thêm sự tương tác, muốn  thắng lợi đành phải tăng thực lực chính mình.

I. Hộ tống mỹ nhân :

– Nhấn vào Nô Bộc Hộ Phù để bắt đầu hộ tống nô bộc. Thời gian hộ tống mỹ nhân là 20 phút.

– Mỗi người chơi mỗi ngày có thể hộ tống mỹ nhân 3 lần (nếu mức độ VIP sẽ bị cướp nhiều hơn).

– Phần thưởng nhận được quyết định bởi nô bộc hộ tống, cấp nô bộc càng cao, lợi ích càng cao.

– Nô bộc hộ tống có 5 cấp độ, người chơi có thể làm mới cấp độ nô bộc để hộ tống ( 1 ngày có 5 lần miễn phí bằng bạc ),khi làm mới nô bộc  ngẫu nhiên đạt Cấp 5 ,hệ thống sẽ được công bố trên toàn máy chủ.

– Người chơi có thể đẩy nhanh thời gian hộ tống mỹ nhân,  mục tiêu ngay lập tức chỉ tiêu hao một số lượng vàng.

Người chơi có VIP 6 trở lên có thể trực tiếp tiêu 100 vàng  lựa chọn nô bộc cấp 4 để hộ tổng ( không cần làm mới ngẫu nhiên )

– Bạn hữu của bạn có thể mời bạn hộ tống mỗi ngày có 3 lần trong khi hộ tống bạn hữu bị cướp, tức người cướp sẽ trực tiếp chiến đấu với bạn, khi người hộ tống chiến bại thì bạn hữu bị cướp thành công.

II. Cướp mỹ nhân :

Mỗi ngày người chơi có thể cướp mỹ nhân người chơi khác 4 lần (nếu mức độ VIP sẽ bị cướp nhiều hơn). 。 Mỗi người bị cướp thành công tối đa 2 lần。

III. Thuê hộ tống mỹ nhân

– Để tránh các nhân vật khác cướp hộ tống mỹ nhân, người chơi có thể tiêu vàng có thể bảo vệ hiệu quả quá trình.

– Có thể mời bạn hữu ( mỗi ngày có 3 lần mời bạn hữu ) để tham gia hộ tống mỹ nhân, trực tiếp chiến đấu với đối thủ cướp.

Lưu ý :

Mời người hộ tống mỹ nhân phải là bạn hữu trong danh sách bạn bè của nhân vật.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *