Hệ thống Chức vụ

Đây là một hệ thống chức vụ khẳng định được các vị trí cấp cao của các anh hùng trong thế giới Manga Đại Chiến .

 I . Mở hệ thống chức vụ

Nhấp vào nhân vật sẽ xuất hiện bảng thuộc tính nhân vật, có thể xem chức vụ, danh vọng, lương, thuộc tính chức vụ và xếp hạng danh vọng hiện tại của bạn.

 II . Thông tin về hệ thống chức vụ

1 – Chức vụ hiện tại của nhân vật :

Lợi ích hiện tại + phần thưởng ở chức vụ hiện tại được quyền nhận ngay.

2- Thăng cấp chức vụ  :

Lợi ích khi thăng cấp bậc chức vụ sau .

3 – Top danh sách có chức vụ cao nhất

4 – Kiểm tra các chức vụ, có thể kiểm tra tất cả các thuộc tính tương ứng của chức vụ .

 III – Lợi ích chức vụ :

– Nhận được bạc + lực hỗn độn ( tùy vào cấp chức vụ khác nhau sẽ nhận được 1 số lượng khác nhau ) mỗi ngày.

– Nhận được buff thuộc tính chức vụ ( tùy vào cấp chức vụ khác nhau mà có chỉ số buff khác nhau ) : gia tăng thuộc tính Sức mạnh , Trí lực , nhanh nhẹn , sinh mệnh .

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *