Anh Hùng Quán

Nơi người chơi sẽ có thể thuyết phục các nhân vật manga làm đồng hành của mình tham gia đội ở một mức độ đặc biệt.

Để sử dụng, nhấp vào biểu tượng “Anh hùng quán” để mở

Để chiêu mộ hoặc tăng cấp đồng hành tại anh hùng quán, cần tốn 1 số vật phẩm ưa thích nhất định cho từng đồng hành và phẩm chất nhân duyên nhất định.

Vật phẩm ưa thích của đồng hành có thể thu nhập độ hảo cảm để mua hoặc mua trực tiếp tại Shop, đặc biệt hơn có thể sử dụng Vàng ( PQ ) để bổ sung số lượng vật phẩm ưa thích của đồng hành.

Lưu ý:

Việc nâng cấp sẽ làm cho đồng hành của người chơi thay đổi hình dạng và cùng những chỉ số thuộc tính gia tăng gấp bội. Sau khi nâng cấp phẩm chất đồng hành, vẫn giữ nguyên được cấp độ.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *