Ân Quả Niệm

Ăn Quả Niệm là những hành trình thí luyện cá nhân của người chơi từ những thí luyện đơn giản đến cực khó, đồng thời đối đầu với những người chơi khác để có thể nhận được nhiều EXP trong quá trình tu luyện cam go thử thách.

 Giới thiệu :

– Cấp Nhân Quả Liệm càng cao, exp nhận được sau mỗi lần thí luyện càng tăng.
– Thử sức thí luyện ở cấp càng cao sẽ nhận được lợi ích càng cao.
– Sau khi người chơi quyết định thí luyện có thể trọn vị trí trống để tiến hành tu luyện, nếu full vị trí có thể quyết chiến với người chơi khác để dành vị trí tu luyện.
– Khi đạt mốc tu luyện liên tục : hơn 12 tiếng sẽ nhận được lượng EXP cực lớn.
– Thời gian tu luyện dưới 1 phút sẽ không nhận được EXP.
– Ngoài ra, quyên góp sách thí luyện có thể tăng cấp nhân quả liệm và nhận được quà tặng hấp dẫn

 Thực hiện thí luyện :

Bước 1 :  Chọn ải thí luyện. Có 3 phòng thí luyện để lựa chọn :

– Thí luyện 1 mình : ( điều kiện VIP 0 ) có 30 slot  thí luyện.
– Thí luyện Yoruichi: ( điệu kiện VIP 3 ) có 5 slot  thí luyện.
– Thí luyện Urahara: ( điệu kiện VIP 7 ) có 1 slot thí luyện.

Bước 2 :  Lựa chọn vị trí trống để tiến hành tu luyện nhận EXP.

Trong trường hợp khi có đầy các vị trí, hãy quyết chiến với người chơi khác để dành vị trí tu luyện

Bước 3 : Khi bạn muốn kết thúc quá trình tu luyện và nhận EXP và bạc mong muốn , bấm vào “Giải thưởng” để nhận.

– Ngoài ra, quyên tặng  sách thí luyện có thể tăng cấp nhân quả liệm và nhận được quà tặng hấp dẫn.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *